woensdag 16 september 2015

Kinderboerderij in Stadspark Huizen

Impressie erf kinderboerderij
In het Stadspark van de gemeente Huizen is een kinderboerderij aanwezig. De gemeente heeft me gevraagd een plan te maken voor een nieuwe aanpak van deze bijzondere boerderij.


De bestaande kinderboerderij functioneert niet naar behoren. De functie van de kinderboerderij is om kinderen in contact te brengen met dieren. Daarom dient ze uitnodigend voor kinderen en hun begeleiders te zijn. Hierin is verbetering aan te brengen door de kinderboerderij een frisse en overzichtelijke uitstraling te geven. De bebouwing zal op elkaar afgestemd worden en opstallen worden geminimaliseerd en gecombineerd. De ontsluiting van de verschillende weiden zal via een padenstelsel op de kinderboerderij gebeuren. Onnodige hekwerken worden verwijderd waardoor een meer ruimtelijk beeld ontstaat.
Voorlopig ontwerp kinderboerderij De Warande, Huizen

Bebouwing
In de overweging speelt nog dat men twijfelt of er nieuwbouw gepleegd moet worden of dat de bestaande bebouwing opgeknapt zal worden. In het eerste geval is het niet moeilijk om alle gebouwtjes op elkaar af te stemmen qua uiterlijk. Indien de bestaande gebouwtjes opgeknapt worden kan het helpen om alle houten gepotdekselde delen zwart te maken zodat er een eenheid ontstaat. Daarnaast vallen de zwarte gebouwen niet zo op in hun omgeving.

Zicht vanuit het park op de kinderboerderij met dierenweiden
Door het verminderen van het aantal dieren en kleinere rassen voor te stellen, zoals mini schapen, Kunekune biggen, shetlandpony’s en mini runderen, zullen groene grasvelden ontstaan. De openingstijden worden verruimd en er is een horecaruimte voorgesteld waar kleine versnaperingen zoals koffie, thee limonade en ijsjes gekocht en genuttigd kunnen worden. 

De horeca zal meer bezoekers trekken en mede daardoor de kinderboerderij aantrekkelijker maken. Tevens zal het bijdragen aan de financiële haalbaarheid van het geheel.
Naast het fysieke contact met de dieren is er een educatieve ruimte voorgesteld waar meer aandacht zal zijn voor natuureducatie.

Rustige deel van de kinderboerderij
In het zuidelijk deel van de kinderboerderij is deel gereserveerd voor dieren die rust of quarantaine nodig hebben. Omdat het hier rustiger is wordt een bijenschans geplaatst (meerdere bijenkorven bijeen) die goed zichtbaar is maar op veilige afstand voor passanten.

Terras bij de vijver met watervogels
Omdat de kinderboerderij aan de rand van het ecologische deel van het park ligt met grote waterpartijen is de kans aanwezig dat er zich ooievaars gaan vestigen. Een ooievaarsnest zal in dit rustige gedeelte van de kinderboerderij worden geplaatst. De komst van een ooievaarskoppel draagt zeker bij aan de beleving door de gebruikers.Geen opmerkingen:

Een reactie posten